Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

ΜΑΖΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΣ ΜΑΣΤΟΥ


Σπάνιο Περιστατικό:
Μια μάζα ή μόρφωμα που εντοπίζεται  μεταξύ μασχάλης και ουράς μαστού θα πρέπει να εκλαμβάνεται σαν καρκίνος ουράς μαστού ή ως διηθημένο block μασχαλιαίων λεμφαδένων μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Η συγκεκριμένη εντόπιση της μάζας, δηλαδή μεταξύ μασχάλης και ουράς μαστού είναι σπάνια. Η διαφοροδιάγνωση περιλαμβάνει τις εξής παθήσεις:
  1. καρκίνος ουράς μαστού  
  2. διηθημένο block μασχαλιαίων λεμφαδένων
  3. σάρκωμα μαλακών μορίων (λιποσάρκωμα)      
  4. κύστη αποτιτανωμένη
  5. καλοήθης φλεγμονώδη μάζα
Είμαστε υποχρεωμένοι να αποκλείσουμε την κακοήθεια, δηλαδή να αποκλείσουμε καρκίνο του μαστού και το σάρκωμα. Αυτό θα επιτευχθεί με CT τομογραφία θώρακος - κοιλίας (για αποκλεισμό πιθανών μεταστάσεων, για τον έλεγχο της πυκνότητας της μάζας και για εντοπισμό πιθανών διηθημένων μασχαλιαίων λεμφαδένων), μαστογραφία για αποκλεισμό καρκίνο του μαστού και έλεγχο καρκινικών δεικτών. Ανεξάρτητα εάν όλος ο προαναφερθείσας έλεγχος βγει αρνητικός για κακοήθεια, ο χειρουργός είναι υποχρεωμένος να αφαιρέσει χειρουργικά όλη την μάζα και να την στείλει για βιοψία. Η βιοψία θα ολοκληρώσει την διάγνωση 100%.
 

Στην εικόνα γίνεται τομή επι της μάζας και ριζική αφαίρεση μαζί με τους πρώτους μασχαλιαίους λεμφαδένες και μα τμήμα μαζικού αδένα ουράς του μαστού.
 
 


Στις παραπάνω τρείς εικόνες φαίνεται η μάζα με τους λεμφαδένες 
και το μαζικό αδένα της ουράς του μαστού.
 Στις παραπάνω τέσσερεις εικόνες φαίνεται η μάζα σε ημιδιατομή 
για να αξιολογηθεί μακροσκοπικά εκ των έσω.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Ενώ απο την μιά η μάζα ήταν συμπαγής και καθηλωμένη στα πλευρά πράγμα που βλέπουμε σε κακοήθειες, απο την άλλη η μάζα είχε ομαλά όρια πράγμα που βλέπουμε σε καλοήθεις όγκους. Βεβαίως, η CT τομογραφία ήταν αρνητική, η μαστογραφία αρνητική και οι καρκινικοί δείκτες επίσης αρνητικοί, πράγμα που είναι ενθαρηντικό για την ασθενή.  Όμως τελικά μόνο η βιοψία θα αναδείξει την διάγνωση.

Αντωνακάκης Ε. Σωκράτης
Γενικός Χειρουργός
Πηγάδια Καρπάθου
τηλ. 6974 139 931